[Categorie toevoegen] [Meer categorieën...]

[SC] Broedplaats (29)
Met alle woorden  
EN met een van de woorden buurtondernem*, wijkondern*, bewonersbedrij* buurtbedrij* wijkbedrij* dorpsbedrij* dorpscoöperati* wijkcoöperati* buurtcoöperati* broedplaat* 
EN met een van de woorden gebou* centru* pand panden terrei* vastgoed locatie grond plek 
EN met een van de woorden  
EN met een van de woorden  
EN zonder de woorden  


[SC] Hergebruik maatschappelijk vastgoed (87)
Met alle woorden  
EN met een van de woorden klooster kerk stadhuis raadhuis gemeentehuis zorgkantoor kruisgebouw school academie theater museum bibliotheek kresj verzorgingshuis ziekenhuis kliniek college buurthuis wijkcentrum buurtcentrum gymzaal sporthal kapel gevangenis detentiecentrum onderwijs 
EN met een van de woorden transform* herbestem* hergebrui* herontwik* verbou* 
EN met een van de woorden  
EN met een van de woorden  
EN zonder de woorden  


[SC] Kerken in Wijken (94)
Met alle woorden  
EN met een van de woorden kerk*, moske*, gebedsruimt*, begraafplaat*, kapel*, kathedra*, synagog*, klooster 
EN met een van de woorden bouw*, verbouw*, sloop, slopen, buurtontwikkeling, wijkontwikkeling, cohesie, netwerk*, exploitatie*, herbestem*, transfor*, restauratie, renov* 
EN met een van de woorden  
EN met een van de woorden  
EN zonder de woorden kerklaan, kerkweg, kerkstraat, kapelweg, kapellaan, kapelstraat 


[SC] Maatschappelijk vastgoed (661)
Met alle woorden  
EN met een van de woorden fitnesscentr* sportha* sportza* zwemba* stadio* atelie* schoolgebou* wijkscho* buurtsuper museum theater dorpshui* buurtcentr*, wijkcentr* buurthui* bejaardenhui* verzorgingshui* onderwijshuisvesting "maatschappelijk vastgoed" cultuurhui* kulturhus "gemeentelijk vastgoed" "brede school" 
EN met een van de woorden plan bouw* ontwikkel* huisvest* aanbested* beheer* exploit* ontwerp* architect* onderhoud* huurcontract 
EN met een van de woorden  
EN met een van de woorden  
EN zonder de woorden  


[SC] Maatschappelijke opvang en vastgoed (36)
Met alle woorden  
EN met een van de woorden asylzoek* vluchtelin* vrouwenopvang tienermoeders blijfvanmelij* "blijf-van-me-lij*" *verslaafden, zwervers, thuislozen, zwerfjongeren 
EN met een van de woorden *centr* huis huizen vastgoed gebou* locati* accommodati* 
EN met een van de woorden  
EN met een van de woorden  
EN zonder de woorden  


[SC] Onderwijs en opvang (671)
Met alle woorden  
EN met een van de woorden onderwijs school scholen educati* po vo mbo hbo wo didacti* ihp peuterspeelza* kinderopvang NSO BSO naschools* buitenschools*  
EN met een van de woorden gebouw* vastgoed centr* huis huizen accommodati* hut tent locatie lokaal ruimte 
EN met een van de woorden  
EN met een van de woorden  
EN zonder de woorden  


[SC] Schoolfacilities (641)
Met alle woorden  
EN met een van de woorden onderwijs school scholen hogeschool universiteit* academi*  
EN met een van de woorden bekostiging begroting huisvesting gebouw catering kantine veiligheid ict concierge duurzaam risico facilit* schoonma* toile* ventilatie gezondheid arbo arbeidsomstandigheden werkplekken hospitality rector competentie bestuur accountant governance kapstokken kluisjes computers leermiddelen fietsenstall* asbest bhv onderhoud onderhoudsprogramma energiegebruik regelgeving jaarverslag verantwoording organisatie fraude  
EN met een van de woorden  
EN met een van de woorden  
EN zonder de woorden  


[SC] Tijdelijk gebruik (183)
Met alle woorden  
EN met een van de woorden tijdelij*  
EN met een van de woorden vastgoed gebouw gebouwen pand panden ruimte locatie kavel kavels winke* ruimtes 
EN met een van de woorden  
EN met een van de woorden  
EN zonder de woorden  


[SC] Tiny houses (30)
Met alle woorden  
EN met een van de woorden "tiny house" "tiny houses" microwonin* miniwonin* 
EN met een van de woorden  
EN met een van de woorden  
EN met een van de woorden  
EN zonder de woorden  


[SC] Wijkvoorziening (178)
Met alle woorden  
EN met een van de woorden wijkcentr* buurtcentr* wijkhui* buurthui* gemeenschapshui* gemeenschapscentr* IKC MFA MFC "brede school" 
EN met een van de woorden  
EN met een van de woorden  
EN met een van de woorden  
EN zonder de woorden foreign boot printer 


[SC] Wooncooperatie (71)
Met alle woorden  
EN met een van de woorden wooncoöperatie woningcoöperatie vastgoedcoöperatie 
EN met een van de woorden  
EN met een van de woorden  
EN met een van de woorden  
EN zonder de woorden  


[SC] Zelfbouw en -beheer (49)
Met alle woorden  
EN met een van de woorden "particulier opdrachtgeverschap" cpo zelfbou* zelfbehe* eigenbou* kavelbou* kluswonin* klusscho* 
EN met een van de woorden wonin* gebou* pand panden huis huizen complex perceel percelen 
EN met een van de woorden  
EN met een van de woorden  
EN zonder de woorden router nas motor auto boxen boot