Bestemmingsplan voormalige bibliotheek
Deventer.nl, 2020-03-20 10:00:04
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens een ontwerp bestemmingsplan voor de voormalige openbare bibliotheek aan de Brink ter inzage te leggen. Dat plan beoogt een museum, museumwinkel, horeca, winkels, ateliers en wonen mogelijk te maken.

Extra info

author Gemeente Deventer
[x] Sluiten