Kick-off bijeenkomst Toekomstagenda schoolleiders
Avs.nl, 2019-11-08 10:05:45
In gesprek gaan over de inhoudelijke ontwikkeling van het schoolleiderschap van nu en de toekomst. Dat stond centraal in de kick-off bijeenkomst van de Toekomstagenda schoolleiders. De opbrengsten van deze bijeenkomst en wat daar de komende periode nog bijkomt, vormen de input om de Toekomstagenda schoolleiders vorm te geven.

Extra info

author erwin
[x] Sluiten